Pomiary drgań

Wśród czynników szkodliwych istotne miejsce zajmują drgania mechaniczne. Dlatego też władze ustawodawcze określiły wytyczne mające na celu ich ograniczenie lub eliminację.

Nasza firma Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurowska sp. j. prowadzi pomiary drgań respektowane przez odpowiednie organy. Oczywiście pracodawca zlecając nam usługę, działa także z korzyścią dla zdrowia i komfortu zatrudnionych osób. Przeciążenie organizmu wynikające z narażenia na wibracje w miejscu pracy bywa przyczyną chorób zawodowych takich, jak zespół wibracyjny.

Obecnie obowiązki pracodawcy związane z dopuszczalnym poziomem drgań określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318). Ustawodawca określił tam minimalny poziom w zakresie ochrony zatrudnionych przed drganiami oraz hałasem.

Wpływ drań w miejscu pracy i wynikające z tego skutki zdrowotne stały się podstawą podziału umownego na drgania mechaniczne o działaniu miejscowym i drgania o działaniu ogólnym. Pomiary drgań umożliwiają określenie, jaki rodzaj drgań jest dominujący w miejscu pracy. Za źródło wibracji ogólnych uznaje się między innymi środki transportu (drogowego, powietrznego i wodnego) oraz maszyny wykorzystywane w budownictwie czy rolnictwie. Drgania ogólne oddziaływają na całe ciało, przenikając do organizmu zarówno podczas pracy stojącej jak i siedzącej. Źródłem wibracji miejscowych dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Pierwsze powstają podczas obróbki na drgających urządzeniach, które emitują wibracje odczuwalne w otoczeniu, drugie zaś powstają w wyniku bezpośredniego kontaktu z narzędziami.

Pomiary drgań przeprowadzane w miejscu pracy to nie tylko konieczność wynikająca z aktów prawnych. To także troska o zdrowie pracownika, co skutkuje większą wydajnością i mniejszą absencją chorobową.

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Wiecej informacji w polityce prywatnosci POLITYKA PRYWATNOSCI.

Polityk prywatnosci